Class Schedule

February 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
4
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
5
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
6
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
7
8
9
10
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
11
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
12
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
13
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
14
15
16
17
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
18
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
19
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
20
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
21
22
23
24
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
25
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
26
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
27
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
28
29