Class Schedule

January 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
2
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
3
4
5
6
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
7
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
8
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
9
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
10
11
12
13
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
14
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
15
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
16
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
17
18
19
20
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
21
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
22
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
23
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
24
25
26
27
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
28
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
29
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
30
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
31