Class Schedule

October 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
2
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
3
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
4
5
6
7
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
8
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
9
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
10
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
11
12
13
14
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
15
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
16
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
17
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
18
19
20
21
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
22
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
23
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
24
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
25
26
27
28
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
29
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
30
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
31
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)