Class Schedule

August 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
2
3
4
5
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
6
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
7
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
8
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
9
10
11
12
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
13
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
14
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
15
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
16
17
18
19
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
20
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
21
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
22
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
23
24
25
26
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
27
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
28
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
29
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
30
31