Class Schedule

July 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
2
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
3
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
4
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
5
6
7
8
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
9
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
10
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
11
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
12
13
14
15
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
16
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
17
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
18
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
19
20
21
22
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
23
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
24
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
25
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
26
27
28
29
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
30
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
31
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)