Class Schedule

March 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
3
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
4
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
5
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
6
7
8
9
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
10
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
11
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
12
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
13
14
15
16
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
17
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
18
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
19
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
20
21
22
23
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
24
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
25
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (No Gi)
26
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
27
28
29
30
 • Kids BJJ (7-12)
 • Kids BJJ (13+)
 • MMA
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)
31
 • Brazilian Jiu Jitsu (Gi)